Hjem

Intuito, som betyr innsikt eller intuisjon, kommer fra det latinske ordet intueri (se på, betrakte). Intuito AS tilbyr rådgivning og analyser til privat og offentlig sektor der nettopp økt innsikt gir grunnlag for å gjennomføre de mest lønnsomme prosjektene. Nedenfor vises et lite utvalg av tjenester som tilbys. Ta kontakt for ytterligere informasjon. 

Tjenester

Digitalisering

Digitalisering, enten det er innen offentlig eller privat sektor, handler om å effektivisere interne og eksterne arbeidsprosesser samt å gjøre informasjon lett tilgjengelig for brukere. Digitalisering gjennomføres som prosjekter for å få best mulig kontroll på tid, kost og kvalitet. Intuito har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre digitaliseringsprosjekter.  

Prosjektledelse

Prosjekter er et verktøy for bedrifter og organisasjoner til å få gjennomført strategiske initiativ som ligger utenfor det organisasjonen normalt gjør. Det å gjennomføre et stykke arbeid som et prosjekt skal gi kontroll over variabler som tid, kostnad og kvalitet. Ved å bestemme disse faktorene på forhånd, vil det også være mulig å regne på lønnsomheten til det tiltaket man ønsker å gjennomføre.

Analyser

Intuito utfører flere ulike analyser som benytter utprøvd metodikk og moderne verktøy for å kunne levere høy verdi med en begrenset innsats: Usikkerhetsanalyse (tid, kost, kvalitet), risikoanalyse / ROS (mål, HMS, informasjonssikkerhet), kartlegging av informasjonssikkerhet med utgangspunkt i gjeldende lovverk og ISO27000.

Kontakt

Ring eller send e-post til:

Knut Fredrik Astrup
LinkedIn: Knut Fredrik Astrup
E-post:  kfa@intuito.no
Mob:     +47 481 09 956

Intuito AS

Org.nr: 916 530 153